Coachande förhållningssätt i öppen fritids- och ungdomsverksamhet

När fritidsledaren arbetar med växande pedagogik bör hen använda sig av det coachande förhållningssättet. Ett förhållningssätt som är inlyssnande, bekräftande, lockar till kreativitet, växande och egen reflektion. Coachande förhållningssätt stimulerar till egenmakt och ansvarstagande och ger unga utrymme att få vara sig själv. Vi har tagit hjälp av Polhage&Lundberg som har många års erfarenhet av att lära ut det coachande förhållningssättet bland annat till fritidsledare som arbetar i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Omfattning: heldag, dagtid.

Målgrupp:    Personal som arbetar i eller med öppen fritids- och    ungdomsverksamhet.

Datum/tid:   Tisdagen den 18 oktober kl 9:00-17:00

Ort:               Göteborg, plats kommer i bekräftelsen

Kostnad:       1400 kr för medlemmar, 2000 kr för icke medlemmar.                       Utbildning, fika och lunch ingår.

Kursledare:   Maria Polhage och Per Lundberg, se       www.polhagelundberg.se

Anmälan:      HÄR

Frågor:          kansli@fritidsforum.se