Coachande förhållningssätt i öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Fritidsforum erbjuder kurs i coachande förhållningssätt, som riktar sig till fritidsledare och ungdomsledare som arbetar i öppen fritids och ungdomsverksamhet.

För att få unga att själva formulera sig, hitta egna sätt att lösa situationer på, och för att stimulera unga att ta makten över sin egen fritid och situation, kan fritidsledaren använda sig av coachande förhållningssätt. Det coachande förhållningssättet och ledarskapet är inlyssnande, bekräftande, lockar till kreativitet, växande och egen reflektion. Coachande förhållningssätt kan bidra till att stärka ungas personliga utveckling, identitet och egenmakt.

Fritidsforum har tagit hjälp av Polhage&Lundberg, som har många års erfarenhet av utbilda olika professioner i det coachande förhållningssättet, där ibland fritidsledare och ungdomsledare som arbetar i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Anmäl er. Omfattning: heldag, dagtid.

Målgrupp:    Personal som arbetar i eller med öppen fritids- och    ungdomsverksamhet.

Datum/tid:   Tisdagen den 18 oktober kl 9:00-17:00

Ort:               Göteborg, plats kommer i bekräftelsen

Kostnad:       1400 kr för medlemmar, 2000 kr för icke medlemmar.                       Utbildning, fika och lunch ingår.

Kursledare:   Maria Polhage och Per Lundberg, se       www.polhagelundberg.se

Anmälan:      HÄR

Frågor:          kansli@fritidsforum.se