Du som arbetar som chef eller har en ledningsfunktion i öppen fritids- och ungdomsverksamhet…Det här kan du inte missa!!

Den 24-25/10 bjuder Fritidsforums chefsnätverk in er till diskussion och erfarenhetsutbyte inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet utifrån ett ledningsperspektiv. Vi har fyllt programmet med aktuella teman samt har bjudit in några intressanta gäster som kan ha betydelse för utvecklingen av den öppna fritids- och ungdomsverksamheten framöver.

Program

  • Fritidsforums förbundssekreterare Maud Björnstedt öppnar chefsnätverkets konferens i Sundsvall, inleder samt presenterar programmet.
  • Andreas Björk från MUCF deltar i hela nätverkskonferensen samt presenterar MUCFs mateial samt stöd till öppen fritids- och ungdomsverksamhet.
  • ”Så här jobbar vi i Sundsvall!” Lars-Ove Johansson, avdelningschef för Ung i Sundsvall, berättar om den öppna fritids- och ungdomsverksamheten i kommunen.
  • Chartern- sett ur ett ledningsperspektiv
    • EGL Sverige om nationell spridning av stödmaterialet, samt vägen till implementering i våra verksamheter.
  • Sara Damber, utredare från Utredningen om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar presenterar sitt uppdrag och tidsplan för utredningen. Därefter finns tid för frågor samt möjlighet att lyfta utvecklingsområden eller förslag som utredningen kan ta med i det fortsatta arbetet.

Det finns ännu några platser kvar. Anmäl dig idag!

Målgrupp:     

Chefer och tjänstepersoner som har en ledningsfunktion inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Datum:         

24-25 oktober 2022  ”från lunch till lunch”

Start den 24/10 kl 12:30 och avslut den 25/10 ca kl 13:30

Ort:               

Sundsvall, Tornhuset, Köpmansgatan 15

Kostnad:       

700 kr för medlemmar, 1000 kr för icke medlemmar. inkluderar konferens, lunch, fika, middag dag 1. Samt lunch, dag 2. (dvs resa och boende ordnas på egen hand)

Frågor:          

kansli@fritidsforum.se

Anmälan via länk. Om länken inte fungerar, maila din anmälan till oss till adressen ovan.

Anmäl dig här!