Detta nätverk riktar sig främst till chefer och personer som har en strategisk roll eller ledningsansvar inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Här lyfter vi teman inom ledning, styrning, strategier och annat som exempelvis förutsättningar som berör ledning av den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Planeringen av nätverksträffen involverar alltid någon eller några medlemmar från målgruppen.

”Vi tolkar chartern ur ett ledningsperspektiv”

På höstens träff kommer vi att bearbeta Chartern ur ett chefs och ledningsperspektiv. Vad innebär chartern för oss som leder? Hur kan vi ta oss an den med vår personal och inom vår kommun, samt hur gör andra? Det finns även utrymme för andra diskussioner med kollegor från andra kommuner och andra delar av Sverige.

Vid detta tillfälle får vi dessutom ett studiebesök hos Ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun.                 

Målgrupp:     

Chefer och tjänstepersoner som har en ledningsfunktion inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Datum:         

24-25 oktober 2022  ”från lunch till lunch”

Ort:               

Sundsvall, Tornhuset, Köpmansgatan 15

Kostnad:       

700 kr för medlemmar, 1000 kr för icke medlemmar. inkluderar konferens, lunch, fika, middag dag 1. Samt lunch, dag 2. (dvs resa och boende ordnas på egen hand)

Frågor:          

kansli@fritidsforum.se

Anmäl dig här!