Barnkonventionen, delaktighet och inkludering

Publicerat av Fritidf123 den

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det betyder att vi behöver arbetssätt och strukturer för att förverkliga barnkonventionen i det dagliga arbetet. Barnkonventionen är ingen isolerad del av verksamheten utan finns med överallt där barn och unga är.

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Det betyder bland annat att alla barn och unga har rätt att få göra saker de tycker är roliga på sin fritid, som att få måla, idrotta, lyssna på musik, träffa vänner eller gå på teater.

Artikel 31 beskriver också viktiga förutsättningar för att skydda barn och unga under barndom och tonår och förstärker de andra artiklarna i barnkonventionen.

Barnkonventionen handlar inte bara om barnets rättigheter utan också om vuxnas skyldigheter. Exempelvis måste vi se till att alla barn och unga får vara delaktiga i beslut och göra sin röst hörd samt att skapa inkluderande verksamheter och se till att ingen blir diskriminerad.

Under den här utbildningen får du kunskap om barnkonventionen med fokus på öppen fritidsverksamhet och barnkonventionen i praktiken. Utbildningen innehåller flera praktiska moment med samtal och workshops där vi tillsammans diskuterar och övar oss i hur vi kan förverkliga barnkonventionen i vår verksamhet med fokus på inkludering, icke-diskriminering, delaktighet, att göra barns röster hörda och hur vi hanterar oro för att ett barn far illa.

Plats: Digitalt eller genom att vi besöker er verksamhet.

Omfattning: 9 timmar fördelat på tre tillfällen. Vi skräddarsyr dock gärna efter era behov.