Välkommen till en kurs för personal som arbetar med unga där du får kunskap om barnkonventionen och hur det kan implementeras i det vardagliga arbetet. 

Barnkonvention som lag
Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det betyder att vi behöver arbetssätt och strukturer för att förverkliga barnkonventionen i det dagliga arbetet. Barnkonventionen är ingen isolerad del av verksamheten utan finns med överallt där barn och unga är.

Artikel 31
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Det betyder bland annat att alla barn och unga har rätt att få göra saker de tycker är roliga på sin fritid, som att få måla, idrotta, lyssna på musik, träffa vänner eller gå på teater.

Artikel 31 beskriver också viktiga förutsättningar för att skydda barn och unga under barndom och tonår och förstärker de andra artiklarna i barnkonventionen.

Vuxnas skyldigheter

Barnkonventionen handlar inte bara om barnets rättigheter utan också om vuxnas skyldigheter. Exempelvis måste vi se till att alla barn och unga får vara delaktiga i beslut och göra sin röst hörd samt att skapa inkluderande verksamheter och se till att ingen blir diskriminerad.

Kursinnehåll:

  • Kunskap om barnkonventionen med fokus på öppen fritidsverksamhet och barnkonventionen i praktiken.
  • Praktiska moment med samtal och workshops där vi tillsammans diskuterar och övar oss i hur vi kan förverkliga barnkonventionen i vår verksamhet med fokus på inkludering, icke-diskriminering, delaktighet
  • Att synliggöra barns röster hörda och hur vi hanterar oro för att ett barn far illa.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just era medarbetare och verksamhet.

Målgrupp: Personal som arbetar med unga

Tid: 9h uppdelat på 3 halvdagar.

Anmälan info@fritidsforum.se

Kategorier: Utbildning