Från januari 2020 så blir barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Detta innebär att det behövs arbetssätt samt strukturer för hur vi praktiskt använder oss av och arbetar med den i det dagliga arbetet.

Barn har rätt att få göra saker som är roliga på sin fritid. Till exempel måla, idrotta, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Barn ska både ha möjlighet att skapa saker själv och uppleva det andra har skapat. Sverige ska sträva efter att alla barn i landet får samma möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Barn har rätt till inflytande över sitt eget liv. Till exempel har barn rätt att vara delaktig i beslut som påverkar de. Barnkonventionen ger barn också rätt till återhämtning. För att barn ska kunna må bra måste barn få möjligheten att säga nej när du inte vill eller orkar.

Att arbeta med barn och unga innebär inte att du per automatik integrerar barnkonventionens alla delar.  Under kursen så djup dyker vi in i barnkonventionen, hur vi arbeta med den dagligen men också ser till att alla få samma information. Vi går igenom olika dagliga situationer som kan uppstå och relaterar detta till regelverket.

Kursinnehåll:

  • Barnkonventionen blir lag
  • De olika delarna
  • Barnens rättigheter i vardagen
  • Tanke- och arbetssätt

Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blivit svensk lag år 2020. Utbildningen syftar också till att skapa diskussioner, nya perspektiv och arbetssätt. Efter utbildningen bokas också ett uppföljningstillfälle.

Tid: 3 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se