Vi välkomnar regeringens beslut att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Det är oerhört viktigt att artikeln om barnets bästa i främsta rummet, respekteras och följs. Alla beslut som rör barn ska ske i samråd med barn, där de ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande. Riksdagens beslut möjliggör för barn och unga i vår verksamhet att vara delaktiga i fler beslutsprocesser som berör de. Men det innebär också ett starkare skydd för barn och unga som utsätts för diskriminering inom den öppna fritidsverksamheten. Det är fantastiskt!

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian
Förbundsordförande Fritidsforum