Internationellt kunskapsutbyte i mars-april

Missa inte att anmäla dig till vårt digitala internationella erfarenhets och kunskapsutbyte våren 2021. Under fyra olika ”utbildningsveckor” har du möjlighet att lära dig om allt från ungdomsparlament i Frankrike till kurser i aktivt medborgarskap i Italien, ungdomsstyrda aktiviteter på landsbygden i Marocko och digital verksamhet för unga i Sverige.

Under mars och april genomför vi på Fritidsforum tillsammans med flera andra organisationer i Sverige, Marocko, Italien och Frankrike digitala ”utbildningsveckor” för fritids- och föreningsledare. Syftet med träffarna är att personal inom öppen fritidsverksamhet ska få tillfälle att diskutera erfarenheter och metoder kring ungas empowerment (egenmakt) och delaktighet i samhället.

Från början var tanken att fritid- och ungdomsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien skulle hälsa på varandra under en vecka för att diskutera förhållningssätt och metoder men nu blir träffarna digitala i stället, 3 h varje dag under respektive lands ”utbildningsvecka”. Avslutning blir det på ett möte i Strasbourg i slutet av april, och det mötet hoppas vi fortfarande att det ska gå att äga rum på ort och ställe, och inte digitalt.

Fritidsforum har fyra platser garanterade varje utbildningsvecka. Du bör kunna delta i samtliga träffar under den veckan du vill delta i, det går alltså inte att dela en plats under en utbildningsvecka med någon annan. Du som deltar är garanterad en plats på det avslutande mötet i Strasbourg, om du vill och kan delta i det. Du behöver inte förbereda dig eller presentera något själv, det räcker med att du deltar aktivt under den tid du är med. Programmet kostar ingenting att delta i men du behöver en dator för att kunna delta via länk.

Anmäl dig så snart du kan till info@fritidsforum.se

Ange:

– Ditt namn
– Värdland
– Tid för kursen du vill gå på

Medlemmar i Fritidsforum har förtur till platserna, annars är det först till kvar som gäller.

Du som anmäler dig kommer att få en länk där du ska fylla i dina uppgifter. Obs att engelska är språket som används, beväpna dig med litet tålamod och ha ett öppet sinne för kunskaperna bland deltagarna varierar.

Nedan ser du datum och ungefärliga tider för varje utbildningsvecka, och innehållet i stora drag.

Värdland Frankrike: 15,16,17,19,22/3

(10.00-13.00 den 15,16,17,19/3 och 14.00-17.00 den 22/3)

Tema:

Kollektiv ung aktivism

Hierarkiska relationer

Ungdomsparlament

Värdland Italien: 24, 26, 27/3, 29, 31/3

(3 h efter lunch)

Tema:

Ungdomar som är engagerade i minnet av 2:a världskriget

Integration av migranter

Aktivt medborgarskap

Filmkultur

 

Värdland Sverige (Fyrhuset): 6/4, 7/4, 8/4, 9/4-10/4

Ett pass 1030 och ett pass 1400

Tema

Ungdomsstyrda verksamheter, projekt och aktiviteter

Ledarutbildning för unga

Digital verksamhet för unga.

Värdland Marocko: 14,15,16,17,18/4

Eftermiddagspass obs

Tema: Integration av migranter

Ungdomsstyrda aktiviteter på landsbygden

Ungt entreprenörskap

Den avslutande konferensen, ”Youth Forum”, i Strasbourg hoppas vi fortfarande kunna genomföra som planerat, 28-30/4. Alla som deltar i någon av utbildningsveckorna är garanterade en plats på mötet i Strasbourg, och det finns också möjlighet för andra intresserade att delta.

De internationella utbildningsveckorna är en del av det internationella projektet ”Find yourself”. Mer om det finns på vår hemsida https://fritidsforum.se/projekt/find-yourself/

Projektledare Staffan Lindqvist kan besvara frågor om innehållet i projektet. staffan.lindqvist@settlements.se

Har du frågor om din anmälan så kontakta mig på Fritidsforum, carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se