Föreläsningens zoom-länk skickas den 22:a september via mail.
Föreläsningen är gratis för Fritidsforums medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kr/person för att delta.