#allvarnu

 

Som organisationer är vi röstbärare, där vi som grupp är en röst i det demokratiska samtalet som samtalspartner till, eller i protest mot, politiken. Gemenskap antingen som huvudfunktion, till exempel i intresseföreningar som bidrar dels till individernas välbefinnande, dels till den samhälleliga sammanhållningen.
Sveriges föreningsliv ska  ses som en demokratiskola som en plats där människor tillägnar sig demokratiska färdigheter och värderingar som ingår i föreningslivets grunder. Genom den röstbärande rollen främjar vi  en mångfald av idéer, tankar och uppfattningar, men också att intressen och uppfattningar hos många olika grupper av medborgare representeras offentligt.
Vi behöver värna om den möjligheten.