Agenda 2030

Publicerat av Fritidf123 den

82 svenska organisationer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.

Det har nu gått tre år sedan Globala målen för hållbar utveckling antogs. Det finns en risk att det långsiktiga arbetet för att nå målen hamnar i skymundan för andra politiska och ekonomiska prioriteringar. Om målen ska kunna nås till år 2030 måste ambitionsnivån och takten höjas.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

Kategorier: Opinion