Fritidsforum har en ny förbundsstyrelse sen senaste ombudsmöte, följande personer sitter i styrelsen.

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (Malmö) vär vald som ordförande, Balqis Khattab (Malmö), viceordförande och som ledamöter är det Jens Brodin Gävle, Jenny Danielsson Värmdö, Anton Bergström Linköping, Amira Abdulkadir även hon Linköping, som ersättare är det Almir Salihi Borås och Abdi Dahir från Skellefteå. Nedan hittar ni kontaktuppgifter till dem.

Förbundsordförande Mediha Ahmadi Pir Hosseinian Malmö
Epost: mediha.ahmadi@fritidsforum.se

Vice förbundsordförande Balqis Khattab Malmö
Epost: balqiskhattab_@hotmail.com

Ledamöter
Jens Brodin Gävle
Epost: jessebrodin@hotmail.com

Anton Bergström Linköping
Epost: anton91_@hotmail.com

Amira Abdulkadir Linköping
Epost: shakib144@hotmail.com

Jenny Danielsson Vämdö
Epost: jenny.danielsson@varmdo.se

Ersättare
Almir Salihi Borås
Epost: almir97@hotmail.com

Abdi Dahir Skellefteå
Epost: boyaliabdi@hotmail.com

Kategorier: Aktuellt